Villkor

Vid inköp av produkter hos WhiskyFlavour Online Store gäller följande villkor:

Objekt

 1. De här “Villkoren” har som syfte att reglera villkoren som gäller för försedd service hos WhiskyFlavour Online Store.
 2. Vid inköp av alla produkter hos WhiskyFlavour Online Store accepterar du dessa Allmänna Villkor för Försäljning Online.
 3. Den användare som handlar hos WhiskyFlavour Online Store, förklarar sig vara över 18 år och är inte under något förbud eller laglig restriktion som förhindrar honom från att handla alkoholdrycker.
 4. I de fall de användare bor utanför nationellt territorium, alkoholdrycker som är till salu kan endast inhandlas av individer som är bemyndigade att göra detta, i det land de bor.

Produkt, Pris och Innehållsinformation

 1. WhiskyFlavour reserverar sig rätten till att modifiera, utan tidigare förvarning och när som helst, informationen och kommersiella erbjudande som presenterats för produkter, priser, reklam, kommersiella villkor och service.
 2. Produkter till salu i Online Store beror på existerande lager och beställningar kommer att processas först beställd, först behandlad grund. I det fall då lagret är temporärt eller permanent slut, så kommer kunden informeras, och en alternativ produkt med liknande egenskaper kommer att föreslås.
 3. Priserna på produkterna visas i Euros (€) and inkluderar Moms som gäller enligt lag, såväl som kostnaden för förpackning.
 4. Transportkostnaden för kunden är exkluderad från priset som refererats till i tidigare punkt.
 5. WhiskyFlavour är inte ansvariga för tullavgifter som kan existera i leveranslandet, det är kundens fulla ansvar.
 6. Bilderna som illustrerar produkterna i WhiskyFlavour Online Store kan skilja sig från produkten som levereras.

Order och betalning

 1. För att handla hos WhiskyFlavour Online Store, måste användaren registrera sig. Efter registrering, kommer användaren att kunna placera sin order genom att välja önskade produkter och följa stegen som beskrivs, så att ordern fullgörs.
 2. Efter att ha bekräftat ordern hos WhiskyFlavour Online Store, kommer ett email att skickas till kontaktadressen som registrerats av kunden, med alla uppgifter om leverans, fakturering och betalningsinformation. Om kunden inte mottar bekräftelse email, bör han kontakta WhiskyFlavour genom att ringa +351 963 112 299 eller via email [email protected]. Det är viktigt att kunden kontrollerar “Spam” mappen först.
 3. Order kommer endast skickas efter bekräftelse av lager och betalning och kommer processas först beställd, först behandlad grund..
 4. Om en order inte kan fullgöras till en del eller helt, kommer kunden att informateras av WhiskyFlavour.
 5. Efter mottagande av order uppgifter, har användaren 2 arbetsdagar på sig att genomföra betalningen. Om betalningen inte genomförs inom den nämnda tidsperioden, kommer ordern att automatiskt annulleras och anses inaktiv.
 6. Betalning måste genomföras via bankkort eller PayPal.
 7. Betalningar mottas i Euro (€), oavsett vilken valuta som transaktionen genomförts med. Växelkurs för betalningar i annan valuta och avgifter är kundens ansvar.

Frakt kostnader

 1. Frakt kostnader beräknas enligt vikten på produkterna, destination och totalt ordervärde.
 2. Frakt kostnaden visas i “kundvagnen” innan slutligt godkännande.

Leverans

 1. Order kommer endast skickas efter bekräftelse om lager och betalning.
 2. Leveranstiden för produkterna varierar mellan 1-2 arbetsdagar för Europa och 3-5 arbetsdagar för resten av världen.
 3. Produkterna kommer att skickas med DHL Express till Europa och CTT Expresso till resten av världen.
 4. Leverans av order kommer att genomföras till den adress som indikerats av kunden och enligt leveranstider för CTT Expresso eller DHL Express. Hem leveranser kan inte genomföras till Postboxar.
 5. Möjliga förseningar av leveranser kan inte lösas av WhiskyFlavour, och det är inte möjligt i dessa fall, att garantera exakta leveranstider, då de överlämnats till CTT Expresso och DHL Express och är då beroende på deras aktivitet och scheman.
 6. Villkor kan också variera beroende på destinationsland och respektive regler.
 7. Om, efter leverans, kunden upptäcker att produkterna inte är i enlighet med order, ska han omedelbart kontakta WhiskyFlavour via email [email protected] med ordernummer eller numret på dokumentet som medföljer, bifoga bilder av förpackningen som mottagits och av alla produkter, så att situationen lösas så snart som möjligt.

Retur Policy

 1. WhiskyFlavour Online Store accepterar inte returer av inköpta produkter, på grund av dess natur.
 2. Endast retur av produkter som fraktats fel accepteras och det är WhiskyFlavours ansvar, såväl som frakt och upphämtningskostnader när kunden rapporterar detta inom 5 (fem) dagar från dagen för mottagande av produkten. När produkten har mottagits av WhiskyFlavour och efter validering av dess status, kommer korrekt produkt att skickas.

Reklamationer

WhiskyFlavour är inte ansvarig för fel på grund av inkorrekt användning, is not responsible for deficiencies resulting from the incorrect use, försummelse och dålig förvaring från Kundens sida.

Ändringar av “Villkoren”

De nuvarande Allmänna Villkoren som ingår i “Villkoren” för online försäljning kan ändras av WhiskyFlavour utan tidigare förvarning och måste därför konsulteras innan man placerar en order.

Dataskydds Policy

Kunden måste tydligt förklara att han godkänner insamling eller uppdatering av sina kontaktuppgifter, för integration i WhiskyFlavour filer i syfte för kundhantering, kommersiella relationer, såväl som att skicka produkter och reklam om produkter och service under termerna för “GDPR” som gäller, vid automatisk behandling och profildefinition, av alla tillgängliga kommunikationskanaler, inklusive elektroniska.

Uttryckligt godkännande måste ges vid registrering i Online Store, genom att använda alternativet som visas för detta ändamål.
Kontaktuppgifterna som samlas in kommer att sparas så länge som syftet för vilket behandlingen godkändes och verifierades, eller så länge rättighet finns att klaga, rätta och radera dem.

Individen har rätt till tillgång till sparade uppgifter gratis, såväl som att begära dess begränsning, rättelse, motsägelse eller radering när, bland andra lagliga grunder, kontaktuppgifterna är fel eller inte längre nödvändiga för det syfte som motiverade insamling.

Individen har också rätt till att dra tillbaka sitt godkännande när som helst, utan att kompromissa giltig behandling som utförts baserat på tidigare godkännande.

Vid utövande av ovanstående rättigheter, reserverar vi oss rättigheter till att behålla uppgifter endast i syfte att förklara, utöva eller försvara en rättighet vid dispyt.

För att utöva dessa rättigheter eller andra extra frågor som du kan ha angående dataskydd, kan du kontakta WhiskyFlavour skriftligen via email [email protected] och verifiera och bevisa din identitet.

WhiskyFlavour överför inte insamlade uppgifter till tredje part. Om det finns lagligt skäl till överföring, kommer kunden att informeras i förväg, och mottagares identitet och syfte för processande av uppgifter överförda till denne.
Överföringen sker endast när tredje part uppvisar tillräckliga garantier för genomförande av korrekt teknisk och organisationsåtgärder, så att processande uppfyller krav och skyldigheter som gäller för dataskydd lag och försäkrar skydd av individens rättigheter.

Ansvarsförklaring

WhiskyFlavour uttryckligen förklarar och garanterar att:

 • Den kommer att behandla personliga uppgifter korrekt som insamlas från kunderna med ändamålet att förse Online Store service;
 • Personliga uppgifter kommer att behandlas enligt lag och sekretess, lojalt, transparent och på ett sätt som garanterar dess säkerhet, nämligen, med tvång skydd sådana personliga uppgifter;
 • Det är i en position som försäkrar att alla korrekta tekniska och organisatoriska åtgärder tas, på så sätt att processande av personliga uppgifter uppfyller kraven för gällande nationell lagstiftning, Lagen (EU) 2016/679 av Europeiska Parliamentet och Rådet den 27.04.2016 , (“GDPR”), som är gällande.
 • Personliga uppgifter är endast för utförande av order gjorda i Online Store, med endast de nödvändiga, adekvata, relevanta och begränsade till det syfte som de insamlas;
  och Du kommer att upprätthålla dina personliga uppgifter korrekta och uppdaterade;
 • Du kommer inte använda personliga uppgifter som du har tillgång till i något annat syfte än det som försetts i  dessa  “Villkor”;
 • På kundens begäran, kommer den att radera nämnda personuppgifter omedelbart och med effekt.

Denna policy gäller från maj 2020.

Inga produkter i varukorgen.